MAGYAR HUNGARIAN
ISPELL/MYSPELL ISPELL/MYSPELL
SZÓTÁRMODUL DICTIONARY

Ismertetés

A nyilvános licencű Magyar Ispell/Myspell szótármodul az Ispell helyesírás-ellenőrzőhöz és az OpenOffice Myspell függvénykönyvtárához készült kiegészítés, ami lehetővé teszi magyar nyelvű szövegek helyesírás-ellenőrzését.

A Magyar Ispell/Myspell szótármodul része a közelmúltban - a magyar linuxos közösség munkája révén - honosított OpenOffice-nak. Lásd Magyar OpenOffice!

Egy-két hasznos dolog, amit megoldhatunk a szótármodullal:

  • Emacs,
  • LyX, KLyX,
  • KWrite,
  • Abiword,
  • OpenOffice szövegszerkesztőkön belüli helyesírás-ellenőrzés, az Abiword és az OpenOffice esetén akár Windows alatt is.

Használat

Szöveges állományok

A következő paranccsal kérhetjük szövegfájlok ellenőrzését:

ispell -d magyar fájl(ok)

Ebben az esetben megjelenik egy kényelmes és gyors menü, ami sorban felmutatja a hibásnak vélt szavakat (lásd képernyőkép).

A legfontosabb billentyűparancsok a következőek:
SzóközÁtugrik a szón, változatlanul hagyva.
SzámokVálasztás a javasolt cserék közül.
,,r''Csere az általunk megadott szóra.
,,a''Elfogadjuk a szót az ellenőrzés befejeződéséig.
,,i''Felvesszük a saját szótárunkba. (~/.ispell_magyar)
,,u''Felvesszük a saját szótárunkba, de kisbetűsre alakítjuk előtte.
,,x''A következő fájlra ugrunk. A félig ellenőrzött állománynak a fennmaradó része nem lesz kijavítva.
,,q''Kilépés mentés nélkül, ha a ,,q'' után ,,y''-t nyomunk megerősítő kérdésre. A vizsgált állomány javításai elvesznek.

TeX állományok

A következő paranccsal kérhetjük TeX, illetve LaTeX állományok ellenőrzését:

ispell -t -d magyar fájl(ok)

Amennyiben az állomány(ok) kiterjesztése .tex, a -t kapcsolót nem szükséges megadni. Nroff, illetve troff állományok (pl. kézikönyv-oldalak) ellenőrzésénél a -n kapcsolót adjuk meg:

ispell -n -d magyar fájl(ok)

HTML állományok

A következő paranccsal kérhetjük HTML állományok ellenőrzését:

spellhtml -d magyar fájl(ok)

A spellhtml a Magyar Ispell feltelepítése során a /usr/bin-ben elhelyezett héjprogram (plusz egy kiegészítő szűrő), ami az ellenőrzés előtt megfelelő (gyakorlatilag TeX-nek látszó) formátumra hozza az állományokat. Az ellenőrzés befejeztével visszaalakítja HTML formára. A program jól használható egyéb szövegdokumentumot leíró jelölőnyelvre is.

Szerkesztők

Az említett szövegszerkesztők közül azok, amelyek külső Ispell hívásra támaszkodnak, minden gond nélkül működnek a Magyar Ispell szótármodullal. Ilyen az Emacs, LyX, KLyX és KWrite, és az OpenOffice 641C. Az Abiword 0.7-es sorozata kifogástalanul működik a Magyar Ispell-lel, de a legújabbak még nem.

Köszönetnyilvánítás

Ahol megismerkedtem a Linuxszal, és ahol ma oktatom: a Szofi Education Center of Computer Science. Remélem, hogy a Szofi GNU projekt ösztönző hatására hallgatóink megtáltosodnak.

A szótármodul valószínűleg nem készült volna el ilyen hamar, ha nem kaptam volna sürgető felszólítást a magyar KDE-től, Szántó Tamás személyében, és utána természetesen segítséget. Szántó Tamás (nyelvtani hibák, szókincsbővítés), Bíró Árpád (nyelvtani hibák, szókincsbővítés, szaknyelvi modulok), Hilzinger Marcel (szókincsbővítés), Koblinger Egmont (szókincsbővítés, nyelvtani hibák, SuSE, és most UHU-Linux csomagolás), Godó Ferenc (szókincsbővítés), Trón Viktor (nyelvtani hibák, magyar helységnévtár, fejlesztés), és sokan mások alkotjuk jelenleg a Magyar Ispell levelezőlistát.

Külön szeretném megköszönni Godó Ferencnek, és az IMEDIA Kft.-nek a szótárfejlesztésben nyújtott támogatását, amelynek a szótár a mai köznyelvi szókincs 99%-os lefedettségét köszönheti, és ezzel alkalmassá vált a mindennapos használatra. Segítségükkel nem csak a nyelvtani pontosság, hanem a szókincs ellenőrzöttsége, terjedelme és aktualitása tekintetében is a Magyar Ispell a jelenleg elérhető legjobb magyar helyesírás-ellenőrzővé válhatott.

Minden eddigi és további segítséget köszönök a projekt minden résztvevőjének a felhasználók és a fejlesztők nevében is!

Németh László

Szeged, 2002. november

Segítségkérés

Szükségünk van a segítségedre! Hogy milyen módon segíthetsz, elolvashatod a Gyakran Ismételt Kérdésekben. (Megtalálható a letöltött csomagban is.)

Letöltés

Forrás: magyarispell-0.81.tar.gz (356k)

Forrás: magyarispell-0.82.tar.gz (445k)

Forrás: magyarispell-0.83.tar.gz (489k)

Forrás: magyarispell-0.84.tar.gz (483k)

Forrás: magyarispell-0.85.tar.gz (493k)

Forrás: magyarispell-0.86.tar.gz (508k)

Forrás: magyarispell-0.90.tar.gz (550k)

Forrás: magyarispell-0.92.tar.gz (548k)

Forrás: magyarispell-0.93.tar.gz (549k)

Forrás: magyarispell-0.94.tar.gz (540k)

Debian csomag: apt-get install ihungarian, illetve apt-get install myhungarian (Debian Sid és Woody alatt). Forrás

RPM csomag: SuSE

hu_HU.dic és hu_HU.aff OpenOffice-hoz: hu_HU0.81.zip (583Kb), hu_HU0.82.zip (720Kb), hu_HU0.83.zip (731Kb), hu_HU0.84.zip (732Kb), hu_HU0.85.zip (741Kb), hu_HU0.86.zip (800Kb).

AbiWord: hungarian.hash, hungarian.hash-encoding állományok: hungarian0.8.zip (1,6 Mb).

MySpell-HU: myspellhu-0.3.tar.gz (50Kb), myspellhu-0.4.tar.gz (53Kb),
myspellhu-0.5.tar.gz (55Kb)
mispell-0.6.1.tar.gz (+ magyarispell-0.90 szótárak) (897Kb)
mispell-lib-0.6.1.tar.gz (95Kb)
mispell-lib-0.7.0.tar.gz (95Kb)
mispell-lib-0.7.1.tar.gz (101Kb)
mispell-lib-0.7.2.tar.gz (75Kb)

Rendszerkövetelmények

  • Szoftver: GNU make, m4 makróprocesszor, Ispell
  • Szabad hely: telepítéshez 11 Mb, használathoz 8 Mb
  • Memória: Myspell használatához minimum 24 Mb

Telepítés

Forrásból

tar xzvf magyarispell-0.71.tar.gz
cd magyarispell-0.71
make all
make install
mv hu_HU.* $OPENOFFICEORGPATH/user/wordbook/

További beállítások

Red Hat és KDE
Szántó Tamás leírása az ispell forrásból történő telepítését, és a KDE alatti beállításokat összegzi.
OpenOffice
A make myspell parancs a hu_HU.aff és a hu_HU.dict állományokat állítja elő a már feltelepített magyar.hash állományból, a dir kapcsolóval megadott helyen. A célkönyvtárban található dictionary.lst állományt bővítsük ki a
DICT hu HU hu_HU
sorral! (A Makefile következő változata reményeink szerint ezt automatikusan elvégzi.) A hu_HU.zip már a kész hu_HU.aff, és hu_HU.dic állományokat tartalmazza. További teendők az OpenOffice-ban: lásd Godó Ferenc leírása.

Előfordul, hogy az ellenőrzés lassú OpenOffice alatt. A hu_HU.aff-nak még egy változatát lehet előállítani a forrásból. A make myspell2 parancs egy olyan ragozási táblázatot állít elő, ahol a szótárban nem található szavak esetén kevesebb cserét javasol a Magyar Ispell (az összes helyett csak három betűvel, az í, ó, és ú-vel próbál javaslatokat előállítani.) A piros aláhúzással járó röptében történő ellenőrzést ez nem befolyásolja az OpenOffice-ban, viszont ahol a javasolt alakok keresése történik, tehát a párbeszédablakos ellenőrzésnél, mintegy hatszor gyorsabb lesz - az igaz jóval kevesebb - cserejavaslat megkeresése. Mindez kézzel is könnyedén módosítható a hu_HU.aff második sorában, a TRY parancs után.

Külső Ispell hívást használó programok (LyX, KLyX, BlueFish, stb.)
Az ilyen programok különösebb beállítás nélkül használhatóak, egy dologra azonban ügyelnünk kell: ne kérjük a szóösszetételek elfogadását! A Magyar Ispell szótárállományában csak bizonyos szófajú szavakra van beállítva, hogy szóösszetételben szerepelhetnek. Ha az alkalmazásunkban külön bejelöljük a szóösszetételek elfogadását, akkor az Ispell olyan kapcsolóval kerül meghívásra, ami az összes szóra engedélyezi a szóösszetételben való megjelenést. Ennek az a súlyos következménye, hogy nagyon sok hibás szó el lesz fogadva helyesnek!
Emacs
A SuSE FTP szerveréről letölthető RPM csomag tartalmazza a megfelelő Emacs segédállományt.
Vim
A következő állománnyal bővítsük a ~/.vimrc-t. Ellenőrzés F6-tal. ESC ESC F6-tal (vagy Alt-F6-tal Gvim alatt) tüntethetjük el a hibás szavak kijelölését. További billentyűkombinációk az állomány fejlécében. A makró készítője Claudio Fleiner, eredeti (német nyelvű helyesírás-ellenőrzést végző) változata itt található.

Képernyőképek

A képen többek közt a szűz szó szabályos tőváltozataiból kapunk egy kis ízelítőt. A szüzét, és a szűzét alak is helyes a kezét, kézét mintájára.

Ebből is sejthető, de az ábra további része is mutatja, hogy miért nem lehet (mesterséges intelligencia nélkül) hibátlan helyesírás-ellenőrzőt készíteni. A szöveg alján két mondat szerepel. A felső több, mint féltucat (kontextusfüggő) helyesírási hibát tartalmaz, de mivel a hibásak is létező alakok, az Abiword 0.71 alatt tesztelt Magyar Ispell nem tiltakozik. (Változás, hogy gyakorlati megfontolásból már nem szerepel az egyenlőre az elfogadott szavak között. Ha valakinek persze hiányzik, egy gombnyomással felveheti a saját szótárába.)

Godó Ferenc küldte a következő képet. Érdemes megnézni közelebbről.

Ellenőrzés a Vim-ben (lásd feljebb):